ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား


No. Shop Name Township Address
1 Touch Pro Mobile Ahlone No.60 , Sat Twin St, Sin Min Qtr , Ahlone Tsp , Yangon
2 H&k Ahlone No.31 , Waibargi Rd , Ahlone Tsp , Yangon
3 Rain Flower Ahlone No.54 , Thit Taw St , Ahlone Tsp , Yangon
4 San Pharmacy Bhan No.(124/A), Sayar San Rd, Bahan Tsp, Yangon
5 Zarmani Botahtaung Botahtaung St (1), 6/8, Botahtaung Tsp, Yangon
6 Chit Kyi Yay Stroe Botahtaung No.(41), May Yu St, No.(2)Qtr, Botahtaung Tsp, Yangon
7 Pan Cherry Botahtaung No.23 (Ground), Yarzadiyit St, Botahtaung Tsp, Yangon
8 New World Botahtaung No.(121), Theinphyu St, Botahtaung Tsp, Yangon
9 Swe Thahar Botahtaung No.(59/52)St, Botahtaung Tsp, Yangon
10 Ma Zin Mar Botahtaung No.(284), Merchant Road, Top Of 53 & 54, Botahtung Tsp, Yangon
11 Venus Mobile Botahtaung No.(207), Botahtaung Pagoda St (Middle Road), Botahtaung Tsp, Yangon
12 24 hour Store Dawpone Nawaday Road, No(8),Warso Qta, Dawpone Tsp, Yangon
13 Mibamyittar Dawpone No.(104),Zayyarthiri Qta,yamaonenar Rd, Dawbone Tsp, Yangon
14 La Min Thit Hlaing No.(954), Baho St,3 Qtr, Mayangone Tsp, Yangon
15 Nyein Hlaing No.(45),Hlaing Buutar Yone Street,(1) Qta, Hlaing Tsp, Yangon
16 Moemakha Hlaing No.(38),Malzekone Street,7(Qtr), Hlaing Tsp, Yangon
17 Aye Thidar Store Hlaing No.(20), Yawgi Kyaung St, 11(Qtr), Hlaing Tsp, Yangon
18 Aung Thukha Hlaing No.(9), Yangon-Innsein Rd,13rd(Qtr),Hlaing Tsp, Yangon
19 Kant Kaw Hlaing Tharyar No.(2/8/172), Bogyoke St, Near 3 Htate Bus Stop, Hlaingtharyar Tsp, Yangon
20 Win Tin Mobile insein No.(2,3), Building(B), Puma Building, Hlaing River St, Innsein Tsp, Yangon