(အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက TrueMoney Call Center 01-2305360 ext 0 သို့ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။)