အီရြန္ေငြေပးသြင္းရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား


Township Shop Name Business Type Address
Ahlone Phoe Ni Store Store No.(413), Kyimyindine St (Lower), Sin Min Qtr, Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone Eco Mobile Mobile No.(163), Ahlone St (Between Kyimyindaing St(below) & Kannar St), Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone Trophy Mobile Mobile No.67, Nguwah St, Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone Flower Tech Mobile Mobile No.6, Thittaw St, Saw Yan Naing Qtr, Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone Touch Pro Mobile Mobile No.60, Sat Twin St, Sin Min Qtr, Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone Chat Bright Mobile Mobile No.15, Nguwah St, Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone OS Mobile Mobile No.22, Thit Taw St, Ahlone Tsp, Yangon
Ahlone Rain Flower Mobile Mobile No.54, Thit Taw St, Ahlone Tsp, Yangon
Bahan Shwe Si Store Store No(80), Yay Tar Shay St, Bahan Tsp, Yangon
Bahan Du Won Mobile Mobile Corner of Pearl St & Nga Mauk St, Kyaikkasan St, Bahan Tsp, Yangon
Bahan Moe San Mobile Mobile
Botahtaung Zarmani Store Store Botahtaung St (1), 6/8, Botahtaung Tsp, Yangon
Botahtaung Venus Mobile Mobile No.207, Botahtaung Pagoda St (Middle Block), Botahtaung Tsp, Yangon
Botahtaung New World Store Store No.121, Theinphyu St, Botahtaung Tsp, Yangon
Dagon Seikkan Myothit Shwe Oh Store Store No.567, Ngwezinyaw St, Dagon Seikkan Tsp, Yangon
Dawbon Pathein Thar Store Store No.126, Thidar Nwe St, Nwe Aye Qtr, Dawbon Tsp, Yangon
Dawbon Aung Phyo Oo Mobile Mobile Min Nandar St, In front of football field, Near Thinbaw Kyin Bus Stop, Dawbon Tsp, Yangon
Dawbon Zin Zin Mobile Mobile No.177, Yamonena St, Zayarthiri Qtr, Tharketa Tsp, Yangon
East Dagon Myothit Han Thar Mobile Mobile No.21A, Nga Htway Yuu St, 7 Qtr, East Dagon Tsp, Yangon
Hlaing Aung Thukha Store Store No.(9), Yangon-Innsein Rd, 13rd Qtr, Hlaing Tsp, Yangon